Vihrein valinta on sinivalkoinen energia

Ympäristöasiat ovat tärkeä kestoaihe poliittisessa keskustelussa. Olemme kuulleet viime vuosien aikana monipuolisesti näkemyksiä ilmastonmuutoksesta ja ekokatastrofeista. Kyse on todella tärkeistä ja kauaskantoisista asioista. Monet ympäristöongelmat liittyvät energiantuotantoon. Suomen kasvihuonekaasupäästöistä runsas 3/4:aa on energiaperäisiä, joista merkittävin päästölähde on nimenomaan energian tuotanto. Esimerkiksi liikenteen osuus on selvästi pienempi. Tämä kertoo sen, että puhtaampaan energian tuotantoon pitäisi erityisesti panostaa. Viime vuosien aikana kivihiilen käyttö energiantuotantoon on ollut laskussa, mikä on erinomainen suuntaus.

Suomessa tuotetaan merkittävä osa energiasta turpeesta. Turvetuotantoala oli vuonna 2009 noin 63 000 hehtaaria, josta energiaturvetuotannossa oli lähes 58 000 hehtaaria. Turpeen osuus energian kulutuksesta on ollut 6–7 %. Kasvihuonepäästöjen osalta turve ei ole mitenkään erinomainen vaihtoehto. Sen päästöt ovat samaa luokkaa kuin fossiilisilla polttoaineilla. Turpeen noston erityinen haitta liittyy alkuperäisten soiden tuhoutumiseen. Suot ovat ainutlaatuinen ja hieno ekosysteemi, joita on syytä varjella. Soilla on myös virkistyskäytön ja marjanpoiminnan kannalta tärkeä merkitys. Itse ajattelen, että turpeen käyttö on jatkossakin perusteltua erityisesti silloin kun sillä voidaan korvata ulkomailta tuotavan raskaan polttoöljyn, maakaasun ja kivihiilen käyttöä. Sillä on myös merkittävä työllistävä vaikutus ja merkitystä huoltovarmuuden näkökulmasta. Lukuisten ympäristöhaittojen takia sitä ei voi pitää optimaalisena energianlähteenä, jos sellaista on koskaan löydettävissä.

EU:n asettaman tavoitteen mukaisesti Suomen tulisi tuottaa uusiutuvilla energialähteillä 38% energiasta vuonna 2020. Suomessa tärkeimmät uusiutuvan energian lähteet ovat puu, vesi ja tuuli. Itse en olisi missään tapauksessa lisäämässä veden osuutta tässä vertailussa. Energiantuotantoon valjastetut kosket ovat esimerkkejä tuhoutuneesta alkuperäisluonnosta. Mielestäni jäljellä olevat kosket ja vapaat joet on suojeltava jälkipolville. Tähän liittyen vastustan ehdottomasti aikeita käynnistää uudet selvitykset Vuotoksen ja Kollajan altaiden rakentamiseksi. Uusiutuvista energianlähteistä erityisesti puu on erinomainen vaihtoehto Suomessa. Suomessa metsät kasvavat hyvin ja puusta saatava bioenergia on kotimainen ja yksi puhtaimmista energianlähteistä. Vuonna 2012 puun osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta oli 24 %. Tuulienergian ongelma on sen kallis hinta. Keski-Euroopassa ja USA:ssa olen ihaillut valtavia tuulivoimapuistoja. Muutaman tai kenties kymmenien tuulimyllyjen pystyttäminen ei ratkaise Suomen energiakysymyksiä – niitä tarvittaisiin paljon enemmän. Suuremmassa mittakaavassa tuulivoima voi olla jatkossa yksi erinomainen vaihtoehto, mutta investoinnit ovat kalliita tuotantotehokkuuteen verrattuna.

Mikäpä puhuttaisi ihmisiä enemmän kuin suhtautuminen ydinvoimaan. Suomessa on käytössä yhteensä neljä sähköä tuottavaa voimalaitosta Loviisassa (Fortum) ja Olkiluodossa (TVO). Jo vuosia on ollut rakenteilla viides yksikkö, joka sijaitsee Olkiluodossa. Myös kuudennesta tuotantolaitoksesta on suunnitelmat pitkällä. Tämä Fennovoiman ydinvoimalaitos tulee sijaitsemaan Pyhäjoella. Jokaisella meistä on mielipiteitä ydinvoiman hyödyistä ja haitoista sekä siihen liittyvistä uhkakuvista. Itse ajattelen, että Suomen on ehdottomasti päästävä energiaomavaraiseksi. Parhaassa tapauksessa Suomi voisi olla myös energian myyjä ulkomaille. Energiaomavaraisuuteen pääseminen ja etenkin sen ylittäminen vaativat mittavia investointeja energiantuotantoon. Sitä ei saavuteta lisäämällä puun käyttöä tai tuulivoimaa, vaan tarvitaan myös ydinenergiaa. Sen etuina ovat olemattomat kasvihuone- ja hiukkaspäästöt verrattuna moniin muihin energiamuotoihin. Sen haittapuolena ovat taas tunnetusti radioaktiivisen jätteen säilöminen sekä teoreettisesti myös turvallisuusriskit. Itse uskon vahvasti suomalaiseen osaamiseen näissä vaikeissa kysymyksissä ja pidän Suomessa tuotettua ydinenergiaa paljon parempana vaihtoehtona kuin ydinenergian tuontia itärajan takaa. Lisäksi ydinenergialaitoksilla on erittäin merkittävät työllisyysvaikutukset ja juuri työtä kansantaloutemme vaatii.

Posted in Kirjoitukset and tagged , , , , , , .

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *