top of page
10333704_819276158085292_552552867436135

Seppo Parkkila

LÄÄKETIETEEN TRI. PROFESSORI

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter

TERVEHDYS

Olen Seppo Parkkila, anatomian professori ja dekaani Tampereen yliopiston Lääketieteen ja Terveysteknologian tiedekunnassa. Yliopiston opettajan ja tutkijan roolissa lääketieteen opetus ja tutkimus kuuluvat luonnollisena osana työhöni. Yliopistojen kolmas tehtävä on edistää vuorovaikutusta muun yhteiskunnan kanssa. Sitä olen omalta osaltani pyrkinyt toteuttamaan mm. vaikuttamalla yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sopivissa tilanteissa. Osallistun yhteiskunnalliseen keskusteluun, koska tutkijan tehtävänä on kyseenalaistaa vallitseva status quo – tarvittaessa myös sopivan kriittisesti.

Vuosina 2016-2018 olin Tampereen yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori. Tuossa roolissa olin mukana valmistelemassa kahden tamperelaisen yliopiston fuusiota, joka toteutui vuoden 2019 alussa, kun uusi Tampereen yliopisto syntyi. Nykyisessä lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan dekaanin tehtävässä vastuullani on tiedekunnan operatiivinen johtaminen ja samalla olen myös yliopiston johtoryhmän jäsen. 

Vuosina 2007-2022 olin Vesilahden ev. lut. seurakunnan luottamustehtävissä. Vuodesta 2020 lähtien olen ollut Suomen ev. lut. kirkon kirkolliskokouksen ja sen hallintovaliokunnan jäsen.

Vuosien varrella olen hoitanut useita muita luottamustehtäviä. Tällä hetkellä olen mm. UKK-Instituutin hallituksen ja Tampereen Yliopiston Tukisäätiön hallituksen jäsen.

Olen saanut toimia jo vuosikymmeniä medisiinan opettajana ja tutkijana. Tästä urasta olen suunnattoman kiitollinen. Helsingin yliopistossa 1920-30-luvuilla toimineen sisätautiopin professorin Gösta Beckerin sanoin: ”On sanottu, että lääkärintoimi – ja sehän on kaiken lääketieteen A ja O – on omituinen yhdistelmä tiedettä, taidetta, käsityötä ja lähimmäisen rakkautta.” Sellaisen opettaminen on itselleni kunniatehtävä.

ALAS 1

TYÖURA

TYÖURA
 • Dekaani Tampereen yliopiston Lääketieteen ja Terveysteknologian tiedekunnassa 1/2022-

 • Koulutusvaradekaani Tampereen yliopiston Lääketieteen ja Terveysteknologian tiedekunnassa 2021

 • Tampereen yliopiston vararehtori 2016-2018

 • Anatomian professori Tampereen yliopistossa 2008 alkaen

 • Lääketieteellisen teknologian ja bioteknologian professori Tampereen yliopistossa 2002-2007

 • Ma. anatomian professori Oulun yliopistossa 1998-1999

 • Tutkija USA:ssa 1996-1998

 • Varusmiespalvelu 1995

 • Erikoistuva lääkäri Oulun yliopistollisessa sairaalassa 1994, 2000-2001

 • Vs. apulaisopettaja Oulun yliopistossa 1990-1993

 • Vs. terveyskeskuslääkäri Pudasjärvellä, Ranualla, Posiolla ja Raahessa 1990-luvulla

 • Vs. assistentti Oulun yliopistossa 1987-1990

ESIMERKKEJÄ MUISTA TEHTÄVISTÄ

Esimerkkejä muista tehtävistä

OPPIARVOT

OPPIARVOT
 • Kliinisen kemian erikoislääkäri 2001

 • Dosentti 1999

 • Lääketieteen tohtori 1994

 • Lääketieteen lisensiaatti 1991

SOTILASARVO

SOTILASARVO
 • Lääkintäyliluutnantti

MITEN MINUSTA TULI LÄÄKÄRI

Lue uratarinani omin sanoin

URATARINA
CONTACT
bottom of page