top of page
WP_20181030_10_59_58_Pro.jpg

KIRKOLLISKOKOUS

Olen toiminut vuodesta 2020 lähtien Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylimmän päättävän elimen eli kirkolliskokouksen sekä sen hallintovaliokunnan jäsenenä.

Työssäni kirkon hallintoelimissä minulle on tärkeää, että:

  • Raamattu on kristittyjen pyhä kirja, jossa Jumala ilmoittaa tahtonsa ihmisille.

  • Kristinusko vaikuttaa moniin jokapäiväisen elämän osa-alueisiin. Lakien ja asetusten perustana ovat usein kristillisen etiikan mukaiset käsitykset oikeasta ja väärästä.

  • Kirkolla tulee olla selkeä kanta elämän kunnioittamisen puolesta.

  • Suomessa on uskonnonvapaus, joka on lailla säädetty. Jokaisella on oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan ja ihmisillä on myös kokoontumisvapaus.

  • Ihmisillä on yhtäläinen arvo ja elämää kunnioitetaan.

  • Avioliitto on Jumalan asettama miehen ja naisen välinen liitto.

  • Ihmisellä on erityisasema luomakunnassa ja vastuu sen hyvinvoinnista.

  • Kristinusko merkitsee vastuullisuutta yhteisten asioiden hoitamisessa. Kultaisen säännön sanoin: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.”

Kristinusko ja kirkko ovat tärkeä osa sekä menneisyyttämme että nykyisyyttämme. Itse haluan toimia sen puolesta, että ne kuuluvat myös suomalaisten tulevaisuuteen. Teen työtä kirkolliskokouksessa kirkon vuosituhantista perintöä kunnioittaen. Raamatun ilmoitus Kristuksen sovitustyöstä on ajankohtainen myös tänään.

bottom of page